پیدا

بن بست شکنی از خصوصیات تیپ ۶۵ نوهد است

درخواست حذف اطلاعات

سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ایران در آیین رونمایی از نسخه اندروید بازی نوهد ویژه نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی با بیان اینکه تیپ ۶۵ نوهد جدا از تعاریف عملیاتی تعاریف دیگری هم دارد، گفت: تکیه گاه، امید، راه گشایی، گره گشایی و بن بست شکنی از دیگر تعاریف و خصوصیات این تیپ است که در عمل نیز اجرایی شده است.