پیدا

دشمن از اه خود دست نخواهد کشید

درخواست حذف اطلاعات

رئیس ستاد تصریح کرد: دشمن به هیچ وجه از اه خود دست نخواهد کشید، اگرچه در جنگ سخت متوجه توان دفاعی ما شده، اما در صحنه های دیگر سعی در ضربه زدن به ایران دارد. دشمن از اه خود دست نخواهد کشیدششمین دورهفرماندهی عملیات مشترک و مرکب و دوره کارشناسی ارشد رشته های ژئوپلیتیک، مدیریت بحران و مدیریت آموزش دفاعی با حضور دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ایران در فرماندهی و ستاد ( وس) برگزار شد.