پیدا

نیروی زمینی روی پای خود ایستادن را ثابت کرده است

درخواست حذف اطلاعات

نیروی زمینی روی پای خود ایستادن را ثابت کرده است کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی در همایش تجهیزات جدید با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: آنچه بر ما از سوی ولی امر مسلمین تکلیف شده جهت پاسداری از ارزش های ی و میهن عزیزمان است؛ راهی نداریم جز اینکه روی پای خود بایستیم. باید به تولید و روی پای خود ایستادن به عنوان تکلیفی که ی آن را نهضت قطعه سازی نامیدند افتخار کنیم. فرمانده نیروی زمینی افزود: نیروی زمینی با افتخار اعلام می دارد امروز این نیرو با اطاعت از فرمایشات ولی امر مسلمین در کارخانجات خود مجموعه ای را دارد که مسئولیت نوسازی، بهینه سازی و تولید را در نیروی زمینی به عهده دارد.